Varför behövs det en licens för material som kopierats från nätet?

Upphovsrättslagen gäller alla verk, oberoende av uttrycks- eller publikationssätt. Av denna orsak skyddas verk på Internet av upphovsrätten på samma sätt som andra verk, och för att använda dem krävs tillstånd.

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen till ett litterärt eller konstnärligt verk ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Upphovsmannens ensamrätt täcker alla tekniska sätt och metoder som verket kan kopieras på. Kopiering eller att ladda från nätet är ett sätt att framställa exemplar av ett verk.

Av denna orsak skyddas verk på Internet av upphovsrätten på samma sätt som andra verk, och för att använda dem krävs tillstånd. I vissa fall kan upphovsmannen ha gett tillstånd att använda hans eller hennes verk som är fritt tillgängliga på nätet till exempel genom en Creative Commons-licens. I dessa fall kan verket användas i enlighet med licensvillkoren.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä