Är lagring och delning av verk i ett slutet nätverk privat bruk?

När man publicerar material på nätet är det inte längre fråga om privat bruk enligt upphovsrättslagen. Ur en upphovsrättslig synvinkel är det fråga om framställning av ett verksexemplar och offentlig framställning, som bägge är upphovsmannens ensamrätter. Av den här orsaken krävs rättsinnehavarens tillstånd för att kopiera och publicera ett verk.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä