Får jag på skolans hemsida lägga upp foton, teckningar eller texter som de studerande har gjort?

Den studerande har i allmänhet upphovsrätt till material som han/hon själv har gjort, såsom teckningar och skriftliga slutprov. Användning av sådana verk på till exempel skolans webbplats förutsätter den studerandes samtycke. Om eleven är minderårig, måste man begära tillstånd av vårdnadshavaren.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä