Behövs det en licens om man vill spara eller förmedla material skyddat av upphovsrätten för distansundervisning?

För att lagra en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga framföranden, såsom ett föredrag eller en presentation, kan få upphovsrättsskydd om de överstiger verkströskeln, dvs. de är tillräckligt självständiga och originella.

Förutom lärares egna presentationer använder man på lektioner många upphovsrättsskyddade verk, såsom bilder, sidor ur läroböcker eller tidningsartiklar. När en lektion lagras för distansundervisning, ses även dessa verk på inspelningen. Att lagra dessa verk som en del av distansundervisning kräver tillstånd av rättsinnehavarna för alla de verk som syns på inspelningen. Inom undervisningen är detta tillåtet med Kopiostos kopieringslicens.

Med Kopiostos licens får man även distribuera en lektion i läroanstaltens slutna intranät i realtid, eller göra en inspelning som eleverna kan titta på senare genom läroanstaltens slutna intranät. Inspelningen kan inte genom Kopiostos licens läggas ut på öppna internet.

Man får även använda sådant material i illustrativt syfte inom undervisningen som inte täcks av Kopiostos kopieringslicens eller något annat användningstillstånd. Upphovsrättslagen tillåter användning av publicerade verk i illustrativt syfte inom undervisningen, även inom distansundervisning, när verken inte har ett användningstillstånd till buds som omfattar dessa.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä