Behövs det en upphovsrättslicens om man vill spara eller förmedla material skyddat av upphovsrätten för distansundervisning?

För att spela in en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga framföranden, såsom ett föredrag eller en presentation, får upphovsrättsskydd om de överstiger verkströskeln, dvs. de är tillräckligt självständiga och originella.

Förutom lärares egna presentationer använder man på lektioner många upphovsrättsskyddade verk, såsom bilder, sidor ur läroböcker eller tidningsartiklar. När en lektion lagras för distansundervisning, ses även dessa verk på inspelningen. Att lagra dessa verk som en del av distansundervisning kräver tillstånd av rättsinnehavarna för alla de verk som syns på inspelningen.

Kopiostos kopieringslicens gör det möjligt att lagra verk för distansundervisning utan att man måste be varje enskild rättsinnehavare om tillstånd. Med Kopiostos licens får man även distribuera en lektion i läroanstaltens slutna intranät i realtid, eller göra en inspelning som eleverna kan titta på senare genom läroanstaltens interna nät. Inspelningen kan inte genom Kopiostos licens läggas ut på öppna internet.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä