Är det tillåtet att länka?

Det är tillåtet att länka till innehåll som är fritt tillgängligt på nätet och som uppladdats med rättsinnehavarens tillstånd ifall länkningen sker på ett sätt som klart visar åt användaren att länken leder till en annan sida och ifall länkningen i övrigt följer god sed.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä