Är det tillåtet att länka?

Hyperlänkar är länkar som leder direkt till en annan webbplats när man klickar på dem. Det är tillåtet att länka ifall länkningen sker på ett sätt som klart visar åt användaren att länken leder till en annan sida och ifall länkningen i övrigt följer god sed.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä