Är läroanstalternas licenser också i kraft i biblioteket?

Några studeranden utför projektarbete i en verkstad i biblioteket. Man vill lägga ut projektarbetena på bibliotekets webbplats. Läroanstalternas licenser omfattar inte bibliotekens verksamhet. Ifall man gör ett projektarbete i ett bibliotek gäller samma principer som i övrigt för upphovsrätten. Att använda andra personers verk i det egna arbetet kräver tillstånd av upphovsmannen.

I projektarbete kan man också använda bilder och musik som är fritt tillgängligt på nätet eller göra bilderna och musiken själv. Ifall biblioteket vill publicera projektarbetet på sin egen webbplats, ska man se till att projektarbetarna och biblioteket har alla nödvändiga rättigheter som krävs för att publicera de bilder och den musik som använts i projektet på nätet. Dessutom behöver biblioteket tillstånd av projektarbetarna för att kunna publicera arbetet på nätet. För minderåriga barns del krävs också tillstånd av vårdnadshavarna.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä