Är läroanstalternas licenser också i kraft i biblioteket?

Kopiostos kopieringslicens omfattar licensenlig kopiering och användning av kopiorna i samband med undervisningsverksamhet som sker på läroanstaltens initiativ och ansvar även annorstädes än i läroanstaltens lokaler, till exempel i bibliotek eller muséer. Det ska alltså vara fråga om undervisningssituationer som sker på lärarens initiativ och ansvar i bibliotekets lokaler.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä