Får man bläddra på internet under en lektion?

Ja. Man kan bläddra på internet och visa innehållet på webbplatser under en lektion till exempel med en videokanon, förutsatt att materialet visas direkt från webbplatsen och att materialet som visats inte sparas för visning senare.

Det är tillåtet att visa videor som finns på nätet i illustrativt syfte inom undervisningen. Läs mer om användning i illustrativt syfte inom undervisningen från Kopiraittilas websidan.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä