Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli

Laatinut: Marjukka Peltonen

Pakopeli tekijänoikeuksista – opettajan ohjeet

Mitä jos tekijänoikeuksia ei olisikaan eikä kukaan kunnioittaisi luovan alan tekijän työtä? Viritä Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli luokkaasi ja lähtekää pienissä salaisen agentin ryhmissä ratkaisemaan aikakapselin koodia.

Soveltuu: yläkoulu, lukio, ammatillinen koulutus

Tieto- ja viestintäteknologiset taidot, monilukutaito, tiedonhankintataidot ja tekijänoikeuksien perusteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat osa opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita ja sisältöä. Projektissa voidaan tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa. Projekti soveltuu erityisen hyvin tietotekniikan, äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin sekä historian oppiaineisiin. Projekti liittyy laaja-alaiseen osaamiseen (L4 ja L5).

Tulosta tästä tehtävälaput.

Keskustelukysymykset

Vastauslaput

Tekijänoikeusjärjestöjen logot

Pelin valmistelu

Tarvikkeet

 • Valmiiksi monistettuna kuvat & tehtäväpaperit.
 • Laitteet, joilla jokainen ryhmä pääsee nettiin.
 • Tehtävien kiinnittäminen luokan seiniin.
 • Mahdollinen muu rekvisiitta. Rekvisiitta toimii pakopeleissä paljon käytettynä hämäyksenä ja tekee pelistä haastavamman.
Esimerkki miten Valokuvat- ja HIrsipuussa-tehtävät voi laittaa esille. Rekvisiittana ylimääräisiä vanhoja kuvia.
Valokuvat- ja Hirsipuussa-tehtävät. Kuva: Kirsi Salmela

Pelin tavoitteet

 • Oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia
 • Vahvistaa ja kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Ohjata oppijoita monipuoliseen tiedon hankintaan sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön.
 • Kehittää tiedonhakutaitoja ja erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen soveltamista

Aikataulu

 • Alkuvalmistelut ennen luokan tuloa n. 15 min.
 • Aloitus, taustatarina 5 min.
 • Tehtävien ratkominen ryhmissä 30-40 min.
 • Loppukeskustelu 15 min.
Sanojen suossa tehtävä ja rekvisiittana vanhojen kirjojen sivuja.
Sanojen suossa -tehtävä. Kuva: Iina Saarinen

Pelin ohjaajan ohjeet

 • Tulosta tehtävälaput ja opettajan materiaali.
 • Laita tehtävät esille omina ryhminään eri puolille luokkaa niin, että koko ryhmä mahtuu tutkimaan tehtäviä samanaikaisesti.
 • Mukaan voi ottaa tunnelmaa luomaan muutakin rekvisiittaa: kirjoja, lehtiä, taidekuvia, vanhoja LP-levyjä/CD-levyjä, VHS-kasetteja/DVD-levyjä, C-kasetteja, irtosivuja vanhoista kirjoista tai lehdistä jne. Rekvisiitta toimii pakopeleissä paljon käytettynä hämäyksenä. Ylimääräiset esineet vaikeuttavat, mutta voivat myös hidastaa peliä.
 • Kokeile tehtävät ensin itse.
 • Tehtävät ratkotaan 2-4 hengen ryhmissä.
 • Lue ensin ryhmille taustatarina.
 • Tämän jälkeen jokainen ryhmä siirtyy ratkomaan pulmia. Jokaisesta pulmasta saa osan ratkaisukoodia. Tehtävät voi tehdä missä järjestyksessä tahansa.
 • Kannusta ja anna vihjeitä, jos eteneminen ei onnistu.
 • Valmiiksi ehtineet ryhmät valmistautuvat yhteiseen loppukeskusteluun pohtimalla keskusteluaiheita omassa ryhmässään.
 • Lopuksi keskustellaan tekijänoikeuksista yhdessä.
Esimerkki miten Tekijänoikeusjärjestöt-tehtävän voi laittaa esille. Rekvisiittana eri tekijänoikeusjärjestöjen logot.
Tekijänoikeusjärjestöt-tehtävä. Kuva: Kirsi Salmela