Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli

Laatinut: Marjukka Peltonen

Pakopeli tekijänoikeuksista – opettajan ohjeet

Viritä Tekijänoikeuksien jäljillä -pakopeli luokkaasi ja lähtekää pienissä salaisen agentin ryhmissä ratkaisemaan aikakapselin koodia.

Soveltuu: yläkoulu, lukio, ammatillinen koulutus

Tieto- ja viestintäteknologiset taidot, monilukutaito, tiedonhankintataidot ja tekijänoikeuksien perusteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat osa opetussuunnitelmien perusteiden tavoitteita ja sisältöä. Projektissa voidaan tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa. Projekti soveltuu erityisen hyvin tietotekniikan, äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin sekä historian oppiaineisiin. Projekti liittyy laaja-alaiseen osaamiseen (L4 ja L5).

Pelin tavoitteet

 • Oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia
 • Vahvistaa ja kehittää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Ohjata oppijoita monipuoliseen tiedon hankintaan sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön.
 • Kehittää tiedonhakutaitoja ja erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen soveltamista

Kesto: 45-60 min + valmistelu 15 min

Esimerkki miten Valokuvat- ja HIrsipuussa-tehtävät voi laittaa esille. Rekvisiittana ylimääräisiä vanhoja kuvia.
Valokuvat- ja Hirsipuussa-tehtävät. Kuva: Kirsi Salmela

Pelin valmistelu

 • Tulosta valmiiksi tehtävälaput, vastauslaput ja tekijänoikeusjärjestöjen logot
 • Varaa laitteet, joilla jokainen ryhmä (2-4 hlöä) pääsee nettiin.
 • Kiinnitä tehtävät luokan seiniin. Laita tehtävät esille omina ryhminään eri puolille luokkaa niin, että useampi ryhmä mahtuu tutkimaan tehtäviä samanaikaisesti.
 • Järjestä mahdollinen muu rekvisiitta esille. Rekvisiitta toimii pakopeleissä paljon käytettynä hämäyksenä ja tekee pelistä haastavamman.
 • Mukaan voi ottaa tunnelmaa luomaan esimerkiksi kirjoja, lehtiä, taidekuvia, vanhoja LP-levyjä/CD-levyjä, VHS-kasetteja/DVD-levyjä, C-kasetteja, irtosivuja vanhoista kirjoista tai lehdistä jne. Rekvisiitta toimii pakopeleissä paljon käytettynä hämäyksenä. Ylimääräiset esineet vaikeuttavat, mutta voivat myös hidastaa peliä.
 • Kokeile tehtävät ensin itse.
Sanojen suossa tehtävä ja rekvisiittana vanhojen kirjojen sivuja.
Sanojen suossa -tehtävä. Kuva: Iina Saarinen

Pelin ohjaajan ohjeet

 • Tehtävät ratkotaan 2-4 hengen ryhmissä.
 • Lue ensin ryhmille taustatarina.
 • Tämän jälkeen jokainen ryhmä siirtyy ratkomaan pulmia. Jokaisesta pulmasta saa osan ratkaisukoodia. Tehtävät voi tehdä missä järjestyksessä tahansa.
 • Kannusta ja anna vihjeitä, jos eteneminen ei onnistu.
 • Valmiiksi ehtineet ryhmät valmistautuvat yhteiseen loppukeskusteluun pohtimalla keskusteluaiheita omassa ryhmässään.
 • Lopuksi keskustellaan tekijänoikeuksista yhdessä.
Esimerkki miten Tekijänoikeusjärjestöt-tehtävän voi laittaa esille. Rekvisiittana eri tekijänoikeusjärjestöjen logot.
Tekijänoikeusjärjestöt-tehtävä. Kuva: Kirsi Salmela