2. Skaffa information

 1. Planering
  Gör en preliminär plan för materialanskaffningen: vilka material behövs, var och hur kan man hitta dem.
 2. Materialanskaffning
  Leta efter olika källor med hjälp av sökmotorer på internet och bibliotekens databaser.

  Tips för informationssökning och användning av sökmotorer.

Var noggrann med att anteckna upphovsmännen och källorna.

 1. Källkritik
  Du behöver många olika typer av information om det ämne du har valt. Du kan skaffa information genom såväl observation och erfarenhet som systematisk datainsamling. Olika slags faktatexter hjälper dig att förstå och få en överblick över ditt ämne samt hitta centrala begrepp.

  För att göra informationssökningen effektiv och studierna så smidiga som möjligt bör du lära dig olika lästekniker. I dina studier behöver du såväl en förmåga att ögna igenom text som förmågor till fördjupad och kritisk läsning.

  Läs mer on kritisk läsning.

  Multilitteracitet i lärandet – egen produktion.

Uppgiftstips:

Leta efter två eller tre olika källor om det som tas upp på lektionen eller i uppgiften. En som är pålitlig och lämplig att använda i uppgiften, en som är pålitlig, men irrelevant och en som är fullständigt opålitlig och irrelevant med tanke på uppgiften. Läs texterna och diskutera sedan tillsammans hur man vet om en källa är pålitlig och lämplig och vad som gör en källa opålitlig.

2. Skaffa information