2. Tiedonhankinta ja -käsittely

 1. Suunnitelu
  Tee alustava suunnitelma aineiston hankintaan: mitä aineistoja omaan tuotokseen tarvitaan, mistä niitä hankitaan ja miten.
 2. Aineiston hankinta
  Hanki erilaisia lähteitä internetin hakukoneiden ja kirjastojen tietokantojen avulla.

  Lue täältä vinkkejä tiedonhakuun ja hakukoneiden käyttöön.

Merkitse tekijä- ja lähdetiedot huolellisesti muistiin.

 1. Lähdekritiikki
  Tarvitset monentyyppistä tietoa valitsemastasi aiheesta. Havainnoinnin ja kokemusten lisäksi saat tietoa systemaattisen tiedonhankinnan avulla. Erilaiset tietotekstit auttavat sinua hahmottamaan aihettasi, määrittelemään keskeiset käsitteet ja muodostamaan kokonaisuuden käsittelemästäsi asiasta.

  Jotta tiedonhakusi olisi tehokasta ja opiskelusi mahdollisimman sujuvaa, sinun kannattaa opetella erilaisia lukemisen tekniikoita. Tarvitset opiskeluissasi silmäilevän, syventyvän ja kriittisen lukemisen taitoja.

  Lue täältä kriittisestä lukutaidosta.

  Katso kaavio monilukutaidosta ja omasta tuottamisesta opiskelussa

Tehtävävinkki:

Etsi oppitunnin tai oppimistehtävän aiheeseen liittyen kahdesta kolmeen erilaista lähdettä. Yksi on luotettava ja tarkoituksenmukainen tehtävän kannalta, toinen on luotettava mutta epäolennainen ja kolmas on täysin epäluotettava ja epäolennainen tehtävän näkökulmasta. Teksteihin tutustumisen jälkeen keskustelkaa yhdessä, mistä tunnistaa lähteen olevan luotettava tai tarkoituksenmukainen ja mistä lähteen epäluotettavuus syntyy.

2. Tiedonhankinta ja -käsittely