5. Bedömning

Fundera på hur du kan få respons på ditt arbete och förslag på hur du kan utvecklas.

Bedöm hur din kompetens när det gäller eget arbete utvecklades under arbetet.

Ladda ner självutvärderingsblanketten här.

5. Bedömning