Strategier för informationssökning och användning av sökmotorer

Internet är ett hav av information där man lätt drunknar om man inte vet hur man letar efter information på ett effektivt sätt.

Användning av sökmotorer

För att hitta information på internet kan man använda olika sökmotorer, som ger olika sökresultat. Därför är det viktigt att du använder flera sökmotorer och jämför resultaten.

För att din sökning av information med hjälp av ämnesord ska lyckas bör du behärska de sökkommandon som behövs, exempelvis AND, OR, NOT eller ””, +, (). För att minska antalet sökresultat kan du också begränsa sökningen enligt tidsperiod, språk och typ av material, exempelvis 2000-, svenska, artiklar.

Användning av databaser

Du bör också lära dig att använda olika databaser eftersom de innehåller stora mängder hänvisningar och dokument som anknyter till ett visst ämnesområde. Databasen ARTO innehåller exempelvis inhemska artiklar om olika ämnen, vilket gör den mycket användbar vid informationssökning.

Förutom internet bör man också använda faktaböcker, såsom handböcker och guider. Du bör därför bekanta dig med bibliotekets klassificeringssystem och öva på att hitta böcker i bibliotekets database.

Utvärdering och filtering av sökresultaten

Till effektiv informationssökning hör även utvärdering och filtrering av sökresultaten, exempelvis att skilja kommersiella och ideologiska träffar från faktabaserade. Wikipedia bör inte användas som källa som sådan, men är ofta användbar när man ska hitta källor och olika perspektiv om man kan läsa Wikipedia-artikelns historia och bakgrundsinformation.