Tips för workshoper

Tips och idear for projektarbeter

Projekter lämpar sig för lågstadieskolor, högstadieskolor, gymnasier och yrkesutbildningar

Boktrailerworkshop

Boktrailerprojekt kan även genomföras i läsecirklar. Tips för att ordna en läsecirkel hittar du i Lukuklaanis Handbok för läsecirklar.

Boktrailerworkshop

Internationella eTwinning-projekt:

Naturen omring oss

Kulturprojekt

Serieprojekt

Tips och idear för serieprojekt

Serieprojekt