5. Arviointi

Pohdi, miten voit hankkia työstäsi palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Arvioi, miten omaan tuottamiseen liittyvä omaamisesi kehittyi työskentelyn aikana.

Lataa tästä itsearviointilomake.

5. Arviointi