I PLANERING AV ARBETET

1. Val och begränsning av ämnet

    1. BRAINSTORMING

Brainstorma kring ämnet genom att granska din omgivning och följa exempelvis nyheter och bloggar.

    1. HITTA NYCKELBEGREPPEN

Begränsa den idé eller det fenomen du vill arbeta med → hitta rätt ämnes- och sökord → byt ut eller lägg till termer för att begränsa och fokusera sökresultaten.

    1. UTFORMNING AV ÄMNESORD

Du behöver ämnesord för att systematiskt kunna söka information om ditt ämne. Ämnesorden är naturliga nyckelord som berör ditt ämne och med vars hjälp du hittar böcker, artiklar och information på nätet om ditt ämne.
Du kan hitta ämnesord genom att börja med att lista vardagliga ord som beskriver ditt ämne. Om du söker på dessa ord i en tesaurus, såsom ALLÄRS, får du exaktare, vetenskapliga termer. Du kan också sammanställa ämnesorden till en begreppskarta för att få en mer heltäckande bild av ämnet.

    1. VAL AV PERSPEKTIV

Välj vilket perspektiv du ska utgå från i ditt arbete. Du kan exempelvis argumentera för och emot eller gå från exempel till slutsatser.

Uppgiftstips

Man kan tillsammans öva på att söka information om ämnet man behandlar på lektionen eller i uppgiften. Om man vill kan man genomföra övningen som en tävling och tävla om vem som snabbast hittar den information som efterfrågas.