1. Aiheen valinta ja rajaus

 1. Ideointi
  Ideoi aihetta tarkkailemalla ympäristöä sekä seuraamalla esimerkiksi uutisia ja blogeja.
 2. Avainkäsitteet esiin
  Rajaa tarkasteltava idea tai ilmiö > etsi oikeat asiasanat ja hakutermit > muuta tai lisää termejä hakutulosten rajaamiseksi ja suuntaamiseksi.
 3. Asiasanojen muotoilu
  Tarvitset asiasanoja systemaattiseen tiedonhankintaan aiheestasi. Asiasanat ovat aihettasi luonnehtivia avainsanoja, joiden avulla löydät tiedon äärelle: kirjoihin, asiaa käsitteleviin artikkeleihin ja nettitietoon.Löydät asiasanat listaamalla ensin arkisanoja, jotka kuvaavat aihettasi. Syöttämällä niitä asiasanahakuun, esimerkiksi YSA – yleinen suomalainen asiasanasto, saat täsmällisempiä (tieteenala-)termejä. Lisäksi saat kokonaiskuvan aiheestasi asiasanojen avulla yhdistelemällä niitä käsitekartaksi.
 4. Näkökulmien valinta
  Valitse oman työsi näkökulma. Esimerkiksi argumentoi puolesta ja vastaan tai esimerkeistä johtopäätöksiin.

Tehtävävinkki:

Tiedonhakua voidaan harjoitella yhdessä tunnin tai oppimistehtävän aiheeseen liittyvistä aihepiireistä. Harjoittelun voi toteuttaa halutessaan kilpailuna, kuka löytää nopeimmin tarvittavan tiedon.

1. Aiheen valinta ja rajaus