Oman tuottamisen polku

Luovan tuottamisen prosessi noudattaa projektityöskentelyn vaiheita. Oman tuottamisen polkua voi hyödyntää millä tahansa kurssilla, jossa työskennellään projektimuotoisten oppimistehtävien parissa.

Omaan tuottamiseen liittyy työn suunnittelu, oman tuotoksen luominen, julkaiseminen ja arviointi. Oman tuottamisen prosessissa on viisi vaihetta:

  1. Aiheen valinta ja rajaus
  2. Tiedonhankinta ja -käsittely
  3. Oma tuottaminen
  4. Tuotoksen julkaiseminen
  5. Arviointi

Alla olevasta kuvasta saat vinkkejä ja työkaluja oman tuottamisen prosessiin. Klikkaamalla kuvakkeita pääset vaiheesta toiseen tai eteen- ja taaksepäin.