7.4.2020

Upphovsrättskompetens – lärarutbildning

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din kompetens kan bevisas genom kunskapsmärket Upphovsrättskännare.

Röra sig till Kopiraittilas lärarutbildning.

Upphovsrättskompetens-helheten kan göras som en del av lärarutbildningen, fortbildning för lärare eller en fortbildningsdag.

För vem: Lärarstuderande, lärare

Tillbaka