11.1.2021

Miniskådespels- eller minifilmprojekt

I projektet är avsikten att genom drama, eget kreativt skapande och informationssökning lära sig om upphovsrätten och öva på upphovsrättskunskap. Man författar och förbereder ett miniskådespel eller en minifilm i små grupper. Situationerna och rollfigurerna för skådespelen eller filmerna lottas ut med skådespelsmaskinen. Varje skådespel är en unik teaterpjäs skapad av eleverna.

Lärarens anvisningar hittar du här.

Skådespelsmaskinen finns här eller i videorum.

Utskrivbara kort för skådespelssituationer och rollfigurer hittar du här (PDF).

Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5) och lämpar sig särskilt bra i t.ex. läroämnena modersmål och litteratur, historia, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, bildkonst och musik.

För vem: årkurs 5–6, högstadiet och andra stadiet

Tillbaka