7.4.2020

Kulturprojekt

I kulturprojektet bekantar vi oss med olika konstbranscher: litteratur, musik och bildkonst. I projektet lär eleverna sig om upphovsrätter och tillämpningen av dem i sin produktion. Projektet kan också genomföras som ett internationellt eTwinning-projekt, som du kan hitta tips på i instruktionerna för kulturprojektet.

Projektet anknyter till mångsidigt kunnande (K2, K4, K5). I projektet kan man samarbete över ämnesgränserna, till exempel mellan modersmål och litteratur, bildkonst, musik och främmande språk.

Lärarens anvisningar hittar du här.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Tillbaka