11.1.2021

Designa ditt eget upphovsrättsspel

I projektet designar och tillverkar eleverna i par eller i små grupper ett eget upphovsrättsspel. De färdiga spelen kan man sedan spela tillsammans med hela klassen.

Lärarens anvisningar hittar du här.

Projektet anknyter till mångsidig kompetens (K4 och K5) och lämpar sig väl för läroämnena datateknik, modersmål och litteratur, bildkonst, samhällslära, historia samt matematik.

För vem: lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildningar

Tillbaka