Miksi internetistä kopioidun aineiston käyttöön tarvitaan lupa?

Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia teoksia, ilmaisu- ja julkaisutavasta riippumatta. Tästä syystä internetissä olevat teokset ovat samalla tavoin tekijänoikeuden suojaamia kuin muutkin.

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Tekijän yksinoikeus kattaa kaikki tekniset tavat ja menetelmät, joilla teosta voidaan kopioida. Kopioiminen tai lataaminen verkosta on eräs tapa valmistaa teoksesta kappaleita.

Tästä syystä myös internetissä olevien tekijänoikeudensuojaamien teosten käyttöön tarvitaan lupa. Joissakin tapauksissa tekijä on voinut antaa luvan intenetissä vapaasti saatavilla olevien teostensa käyttöön esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Tällöin teosta saa käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä