Usein kysyttyä

AV-aineistot ja kuvaaminen opetuksessa

Tarvitaanko vuokrattujen ja omassa omistuksessa olevien elokuvien esittämiseen oppilaskunnan elokuvailloissa lupa?

Kyllä. Elokuvien esittämiseen tarvitaan lupa, koska esitys on julkinen. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan 2013:23 pitänyt julkisena esittämisenä Facebook-ryhmässä koolle kutsuttua elokuvailtaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että mikäli katsojajoukkoa ei ole etukäteen yksilöllisesti määrätty tai rajattu, on esittäminen julkista. Esittämistilaisuuden julkisuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, kuinka moni tilaisuuteen tosiasiassa saapuu.

Elokuvan esittämislupia voi tiedustella kotimaisten elokuvien osalta APFI:lta tai hankkia Elokuvalisenssin. Lupaa voi myös tiedustella suoraan elokuvan tuotantoyhtiöltä.

Saako verkkovideoita esittää opetuksessa?

Elokuvien ja videoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Myös verkossa olevien videoiden, kuten YouTube -videoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan pääsääntöisesti lupa.

Verkossa on kuitenkin useita videoita, joiden käyttö opetuksessa on voitu sallia esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä.

On huomattava, että internetissä oleva aineisto on saatettu ladata verkkoon ilman oikeudenomistajan suostumusta. Laittomasti verkkoon ladatun sisällön esittäminen ei ole sallittua.

Saako av-aineistoa liittää omalle verkkosivulle?

Toisen tekemän av-aineiston, kuten verkkovideon, tallentamiseen omalle verkkosivulle tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Suorien hyperlinkkien tekeminen on sallittua, joten esimerkiksi YouTube -videoon voi tehdä linkin. Videontekijä on myös voinut sallia videon upottamisen sivustolle. Av-aineistoiksi lasketaan kaikenlainen liikkuva kuva, kuten tv-ohjelmat, elokuvat ja verkkovideot, kuten YouTube -videot.

Saako oppilas tai opettaja laittaa YouTubeen kännykkäkameralla oppitunnilla kuvaamaansa omaa aineistoa?

Jos tallenteella näkyy tai kuuluu teos, lupa teoksen välittämiseen yleisölle tulee hankkia teoksen tekijältä tai muulta oikeudenhaltijalta.

Mikäli tallenteelta on tunnistettavissa henkilöitä, on kaikilta tunnistettavilta henkilöiltä kysyttävä lupa tallenteen välittämiseen yleisölle.

Saanko tallentaa kameralla koulun kevätjuhlan musiikkiesitykset ja näytelmät?

Puheiden sekä musiikki- ja näyttämöesitysten taltioimiseen tarvitaan useimmiten sekä tekijän että esittäjän lupa.

Oppilaiden tai opettajan elävän esityksen tilapäiseen tallentamiseen ei tarvita lupaa. Tätä tallennetta voi käyttää vain tilapäisesti opetuksessa, ei muuhun tarkoitukseen. Voit esimerkiksi soittaa tilapäisesti tallennetun musiikkiesityksen oppitunnilla.

Saako YouTube-videoita esittää oppitunneilla?

Elokuvien esittämiseen koulussa tarvitaan aina lupa. YouTube-videot ovat yleensä elokuvateoksia, joiden käyttöön tulee pyytää lupa oikeudenhaltijalta. Musiikkivideotkin ovat tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksia. Joissakin tapauksissa videoiden käyttö opetuksessa on voitu sallia esimerkiksi avoimella lisenssillä.

On huomattava, että YouTubessa oleva aineisto on saatettu ladata verkkoon ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Laittomasti verkkoon ladatun sisällön esittäminen ei ole sallittua.

Tarvitsemmeko luvan elokuvien esittämiseen koulun elokuvakerhossa?

Vuokraelokuvat ja kaupasta ostetut elokuvat on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Samoin televisiosta saa tallentaa vain omaan yksityiseen käyttöön. Näin ollen elokuvan esittämiseen muussa kuin yksityisen käytön piirissä tulee pääsääntöisesti hankkia lupa riippumatta siitä, miten elokuva on hankittu. Sellaiset tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu vain muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia.

Elokuvakerhon toiminta ei ole yksityistä käyttöä vaan julkista esittämistä, joten elokuvien esittämiseen tarvitaan oikeudenomistajien lupa.

M&M Viihdepalvelu Oy myöntää lupia julkiseen esittämiseen ja vuokraa useiden eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tuotantoyhtiöiden elokuvia. Kotimaisten elokuvien esittämiseen luvan voi hankkia APFI ry:stä.

Tarvitsenko luvan, jos haastattelemieni henkilöiden tai muun kuvaamani videon taustalla näkyy esimerkiksi taulu, patsas tai juliste?

Lupaa ei tarvita, jos taideteokset näkyvät kuvaamasi materiaalin taustalla ja ovat toisarvoisessa asemassa kokonaisuuden kannalta.

Voinko tehdä linkin videomateriaaleihin kurssialustalle ja pyytää oppilaita katsomaan videot kotona?

Kyllä. Suorien linkkien tekeminen kurssialustalle on sallittua. Suoralla linkillä tarkoitetaan linkkiä, joka vie suoraan alkuperäiselle sivulle, josta materiaali löytyy. Oppilaat voivat katsoa videot kotona. Videoiden esittämiseen luokassa tarvitaan erillinen lupa.

Mistä saisimme eri oppiaineisiin sopivia videoita, joita saisi tallentaa ja liittää Abitti-järjestelmässä toteutettaviin kurssikokeisiin?

Opetushallituksen hankkimalla opetustallennusluvalla saa tallentaa suorasta televisiolähetyksestä ohjelmia Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem ja MTV3 -kanavilta (kts. tarkemmin tallennusluvasta). Luvan mukaista aineistoa voi tallentaa suljettuun Abitti-järjestelmään siten, että se on vain oman opetusryhmän saatavilla.

Opettaja voi liittää myös muunlaista aineistoa koetehtävään, kuten kuvia, artikkeleita ja tekstiotteita, oppilaitosten kopiointiluvalla. Kopiointiluvalla saa skannata kuvia, artikkeleita ja otteita kirjoista, lehdistä ja muista painetuista julkaisuista sekä kuvia ja tekstiä vapaasti saatavilla olevilta verkkosivuilta ja tallentaa nämä suljettuun Abitti-koejärjestelmään siten, että ne ovat vain oman opetusryhmän saatavilla.

Vanhat YO-kokeet ovat saatavilla Ylioppilastutkintolautakunnan Examina-palvelussa.

Kuva- ja tekstiaineistot opetuksessa

Oppilaat liittävät tekemäänsä kirjatraileriin kuvia ja musiikkia verkosta. Tarvitaanko siihen erillisiä lupia?

Jos kirjatraileri toteutetaan diaesityksenä kuten PowerPoint-esityksenä, saavat oppilaat liittää siihen kuvia verkosta tai skannata kuvia kirjoista Kopioston kopiointiluvalla. Kirjatrailerin voi esittää luokassa sekä tallentaa luokan suljettuun verkkoon opetusryhmän ja opettajan saataville.

Musiikin liittäminen PowerPoint-esityksen tai vastaavan taustalle on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Kuntien tekemä sopimus Gramexin ja Teoston kanssa voi kattaa myös musiikin tallentamisen oppilaiden tekemän esityksen taustamusiikiksi, kun esitystä käytetään vain opetuksen yhteydessä. Ota yhteyttä Gramexin ja Teoston asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu musiikin tallentamisesta oman kuntasi oppilaitoksissa.

Kirjatrailerissa voidaan käyttää myös itse tehtyjä ja otettuja kuvia sekä itse tehtyä musiikkia tai verkosta löytyviä vapaasti käytettäviä kuvia ja musiikkia, kuten CC-lisensoituja kuvia tai aineistoja, joiden suoja-aika on umpeutunut.

Voiko omille kotisivuille laittaa jonkun muun ottamia valokuvia, piirtämiä kuvia tai kirjoittamia tekstejä?

Kun laittaa valokuvia, kuvia tai tekstejä omille kotisivuille, tulevat ne kaikkien nähtäville ja niiden julkaisemiseen tarvitaan lupa. Tekijänoikeudellisesti kyseessä on teoksen yleisölle välittäminen, joka edellyttää oikeudenhaltijan luvan.

Jos kuva tai teksti on lisensioitu sellaisella Creative Commons -lisenssillä, joka oikeuttaa aineiston vapaan käytön verkossa, voidaan kuvaa tai tekstiä käyttää cc-lisenssin ehtojen mukaisesti. Jos käyttää toisen kuvaa tai tekstiä, tulee sen yhteyteen aina merkitä tekijätiedot eli tekijän nimi ja lähde eli mistä olet kuvan tai tekstin ottanut.

Voiko oppikirjan yksittäisiä tehtäviä tai laskuharjoituksia ja niiden vastauksia kopioida omaan opetusmateriaaliin?

Oppi- ja harjoituskirjan sisältämät yksittäiset tiedot ja esimerkiksi yleisesti tunnetut matemaattiset kaavat ja kuvaajat eivät ole tekijänoikeudella suojattuja. Näitä voi siten vapaasti käyttää. Tekijänoikeusneuvosto totesi lausunnossaan TN2005:2, että jokin oppi- tai harjoituskirja voi saada tekijänoikeuslain 49 §:n mukaista luettelosuojaa, jos se sisältää suuren määrän, esimerkiksi satoja matemaattisia harjoitustehtäviä ja mallivastauksia. Lisäksi oppikirja voi kokonaisuutena arvioiden olla suojattu teoksena, jos se ylittää teoskynnyksen.

Saako omaan opetusmateriaaliin kopioida selittävän piirustuksen?

Mikäli piirroskuvat ovat selittäviä eivätkä sillä tavalla itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi, saa kuvat kopioida vapaasti.

Jos kuvat saavat tekijänoikeussuojaa, tarvitaan niiden kopioimiseen tekijän lupa. Teoskynnyksen ylittyminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voi pitää sitä, että päätyisikö joku toinen samaan lopputulokseen ryhtyessään tekemään samaa työtä.

Selittävien piirustusten teoskynnys on oikeuskirjallisuudessa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa asetettu melko korkealle. Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa TN 2004:2 katsottiin, että digitaalikameran ohjekirjan piirrokset ja digitaalikameran järjestelmäkartta eivät ilmennä sellaista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä, jotta teoskynnys ylittyisi.

Tekijänoikeusneuvoston on katsonut toisessa lausunnossaan TN 2011:12, että oppikirjassa julkaistut ajoneuvon moottorin ja sähköjärjestelmien toimintaa kuvanneet tekniset piirrokset eivät ole siinä määrin itsenäisiä ja omaperäisiä, että teoskynnys ylittyisi. Piirrokset eivät ilmennä tekijänsä luovia persoonallisia ratkaisuja siinä määrin, että kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään piirtämään samaa aihetta.

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida ja skannata painetusta julkaisusta kuvia sekä kopioida vapaasti verkossa saatavilla olevia kuvia osaksi omaa opetusmateriaalia.

Voiko opettaja hyödyntää löytämäänsä ulkomaista lehtiartikkelia oppitunnilla oppilaiden käännösharjoituksena?

Vastaus: Kopioston luvalla opettaja voi käyttää opetustilanteissa erilaisia tekstimateriaaleja käännösharjoituksissa. Lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Käännösharjoitusten tekeminen Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa. Aineistoja kopioitaessa ja käytettäessä tulee tekijän ja julkaisun nimi merkitä kopioon tai aineiston yhteyteen hyvän tavan mukaisesti.

Voiko opettaja muokata lehtiartikkelia helpommaksi kielten oppitunnille?

Kopioston kopiointilupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Kopioston luvalla materiaalia saa myös muokata vähäisessä määrin. Teosten muuntelu Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa. Materiaaleja muokatessa tulee muistaa kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Aineistoja kopioitaessa ja käytettäessä tulee tekijän ja julkaisun nimi merkitä kopioon tai aineiston yhteyteen hyvän tavan mukaisesti.

Saako internetistä otettuja tekstejä tai kuvia muunnella?

Muunteluun tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan pääsääntöisesti lupa. Tekijällä on oikeus määrätä teoksestaan muuttamattomana ja muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.

Muunnelma syntyy esimerkiksi, kun olemassa olevaan teokseen tehdään lisäyksiä, rajauksia tai muita muutoksia. Muunnelma on esimerkiksi sinfoniasta tehty uusi sovitus tai kirjallisen teoksen tiivistäminen tai kun kirjasta tehdään elokuva tai näytelmä. Muunnelman tekeminen edellyttää yleensä alkuperäisteoksen tekijän lupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos alkuperäisteoksen suoja-aika – 70 vuotta alkuperäisen tekijän kuolinvuoden päättymisestä – on kulunut umpeen tai jos teos on julkaistu esimerkiksi sellaisella Creative Commons -lisenssillä, joka sallii muuntelun.

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa kuvien ja tekstin muuntelun tietyissä opetustilanteissa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kopioston luvalla on myös mahdollista tehdä kuviin huomiomerkintöjä jonkin opetettavan asian havainnollistamiseksi, esimerkiksi ympyröidä tai osoittaa nuolella opetettava asia. Materiaalia muokattaessa tulee muistaa kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Lisätietoja Kopioston luvasta löydät täältä.

Voiko ruokareseptejä kopioida ja jakaa verkossa, esimerkiksi blogissa?

Pelkkiä valmistusohjeita sisältävät reseptit jäävät pääsääntöisesti tekijänoikeussuojan ulkopuolelle, koska ne eivät ole tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia. Tekijänoikeus ei suojaa ruokaohjeen tietoja.

On kuitenkin huomattava, että resepti saattaa esiintyä esimerkiksi jonkun lehtiartikkelin, keittokirjan tai blogin yhteydessä, joka kokonaisuutena voi olla itsenäinen ja omaperäinen teos, jonka kopioimiseen tarvitaan lupa. Tässäkin tapauksessa itse ruokaohjeen sisältämät yksityiskohtaiset raaka-ainetiedot ja määrät eivät ole suojattuja ja niitä voi kopioida vapaasti.

Voiko toisten kirjoittamaa tekstiä lainata omassa kirjoituksessa?

Tekijänoikeuslain nojalla saa toisen kirjoittamaa tekstiä lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun tekijä- ja lähdetiedot on merkitty hyvän tavan mukaisesti. Siteerausoikeuden luonteesta johtuen sitä käytetään yleisesti tieteellisessä työssä, opetuksen yhteydessä ja myös arvosteltaessa toisten teoksia. Myös muussa käytössä siteeraaminen on mahdollista.

Siteeraaminen on sallittua vain julkistetusta teoksesta eli teoksesta, jonka tekijä on jollakin tavalla saattanut yleisön saataville. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, johon lainaus otetaan. Sen tulee siis täyttää niin sanottu vetoamisfunktio.

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että siteeraus ei voi olla kovin pitkä, mutta toisaalta sitaatti ei saa myöskään olla niin lyhyt, että se antaa siteerattavasta teoksesta väärän käsityksen.

Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

Voivatko oppilaat harjoitella kuvankäsittelyä netistä löytyvillä kuvilla?

Kuvien muokkaaminen, rajaaminen ja muunlainen käsittely ovat muuntelua. Muuntelu kuuluu tekijän yksinoikeuteen ja siihen tarvitaan kuvaajan lupa. Kopioston luvalla voi käyttää verkosta löytyvää valokuvaa kuvankäsittelyn harjoittelemiseen opetuksessa. Kuvaa voidaan esimerkiksi parannella kuvankäsittelyohjelmalla. Muokattua kuvaa voidaan käyttää opetustilanteessa, mutta sitä ei saa jakaa verkossa tai käyttää muulla tavalla ilman erillistä lupaa. Aineistoja kopioitaessa ja käytettäessä tulee tekijän ja julkaisun nimi merkitä kopioon tai aineiston yhteyteen hyvän tavan mukaisesti.

Voimmeko kuvataiteen tunnilla piirtää tai maalata tunnettuja hahmoja esimerkiksi satukirjoista tai sarjakuvista?

Tekijänoikeus antaa luovan työn tekijälle tai taiteilijalle yksinoikeuden määrätä, miten hänen tekemäänsä teosta käytetään. Esimerkiksi piirroshahmot saavat tekijänoikeussuojaa kuvataiteen teoksina, ja hahmo saattaa olla suojattu myös tavaramerkkinä.

Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, joten piirroshahmoa saa käyttää inspiraation lähteenä ja voi esimerkiksi piirtää ankkahahmon, jolla on vaatteet tms., kunhan ei jäljennä suoraan toisen tekemää hahmoa. Tällaisissa tilanteissa arvioitavana on, ovatko hahmot samaistettavissa alkuperäisiin hahmoihin.

Yksityiseen käyttöön saa piirtää tai maalata myös tunnettuja piirroshahmoja, mutta niiden käyttäminen muussa tarkoituksessa vaatii yleensä oikeudenhaltijan suostumuksen. Ilman kyseistä suostumusta hahmoista tehtyjä piirustuksia tai maalauksia ei siis saa esimerkiksi painaa myytäviin tuotteisiin, julkaista painetussa julkaisussa tai netissä.

Ajattelimme kerätä leirikoulurahaa myymällä oppilaiden kuvittamia joulukortteja. Mitä pitää huomioida?

Oppilaan tekemä joulukortti voi hyvinkin olla suojattu kuvataiteen teos. Tällöin sen käyttämiseen tarvitaan lupa. Mikäli oppilas on ala-ikäinen, lupa tulee hankkia hänen huoltajaltaan

Voiko valokuvaa tai muuta kuvitusta siteerata?

Kuvia saa siteerata tieteellisessä esityksessä, kuten opinnäytetyössä tai taidehistoriallisessa tutkimuksessa, sekä arvostelevassa esityksessä, esimerkiksi teatteri- tai kuvataidearvostelussa. Kuvalla tulee olla yhteys tekstiin ja siteeraamisen on oltava perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi. Kuvituksen kerääminen julkaisuun ei kuitenkaan ole mahdollista vetoamalla sitaattioikeuteen.

Missä laajuudessa voin siteerata toisen tekstiä omassa kirjoituksessani?

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Siteerauksen tulee liittyä siteeraajan omassa tekstissä tai esityksessä käsittelemään asiaan. Siteerauksen tarkoitus on tavallisesti selventää esimerkillä käsiteltyä kysymystä. Tällöin sitaatti voi olla pidempikin, jos se on välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Siteerattaessa tulee mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

Voinko käyttää netistä löytämiäni kuvia vapaasti, jos niissä ei ole copyright-merkkiä?

Copyright-merkin puuttuminen kuvan yhteydestä ei tarkoita sitä, että kuvaa saisi vapaasti käyttää.

Copyright-merkin käyttö teoksen yhteydessä luo oletuksen siitä, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu teos. Merkin käyttö ei saa aikaan tekijänoikeutta. Tekijänoikeus syntyy samalla kuin itse teoskin ja sille henkilölle, joka on luonut teoksen. Teosten rekisteröintiä tai muita muodollisuuksia, kuten copyright-merkin, käyttöä ei tarvita tekijänoikeuden syntymiseen. Copyright-merkki voi osoittaa tekijänoikeuden haltijan.

Voinko valokopioida työkirjaa, josta painos on loppuunmyyty?

Kopioston kopiointiluvat eivät koske työ- ja harjoituskirjoja. Niitä saa kopioida opetusta varten vain, jos on hankkinut erikseen luvan kirjan kustantajalta ja tekijöiltä. Työ- ja harjoituskirjat ovat kopioinnille erityisen haavoittuvaa aineistoa, eivätkä kustantajat ja tekijät ole tästä syystä halunneet sallia niiden kopiointia. Tarvittavan luvan saamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä kustantajaan.

Musiikki opetuksessa

Opettaja haluaisi soittaa musiikkia Spotifysta oppitunnilla. Onko se mahdollista?

Spotify Freen ja Spotify Premiumin käyttöehdot sallivat palvelun käytön vain henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön. Musiikin esittäminen Spotifysta oppitunnilla olisi käyttöehtojen vastaista.

Opettaja liittää taustamusiikkia omaan diaesitykseensä. Tarvitseeko hän siihen luvan?

Musiikin liittäminen PowerPoint-esityksen tai vastaavan taustalle on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Kuntien tekemä sopimus Gramexin ja Teoston kanssa voi kattaa myös musiikin tallentamisen esityksen taustalle, kun esitystä käytetään opetuksen yhteydessä. Ota yhteyttä Gramexin ja Teoston asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu musiikin tallentamisesta oman kuntasi oppilaitoksissa.

Vapaasti voi käyttää musiikkia, jonka suoja-aika on umpeutunut, tai jonka käytön oikeudenhaltija on sallinut esimerkiksi CC-lisenssillä. Myös kokonaan itse tehtyä musiikkia voi liittää oman videon taustalle.

Oppilaat haluavat liittää oppitunnilla tekemäänsä videoon musiikkia. Tarvitaanko siihen erillinen lupa?

Musiikin liittäminen videoon on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Vapaasti voi käyttää musiikkia, jonka suoja-aika on umpeutunut, tai jonka käytön oikeudenhaltija on sallinut esimerkiksi CC-lisenssillä. Myös kokonaan itse tehtyä musiikkia voi liittää oman videon taustalle.

Kuntien tekemä sopimus Gramexin ja Teoston kanssa voi kattaa myös musiikin tallentamisen oppilaiden tekemän videon taustamusiikiksi, kun videota käytetään opetuksen yhteydessä. Ota yhteyttä Gramexin  ja Teoston asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu äänitemusiikin tallentamisesta oman kuntasi oppilaitoksessa.

Musiikin käytöstä YouTube-videoilla löytyy lisää tietoa Teoston sivuilta.

Koulun vanhempainyhdistys on järjestämässä koululla konserttia. Tarvitaanko musiikin esittämiseen lupa?

Koulujen kuntasopimuksen mukainen musiikin esittämislupa ei kata vanhempainyhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia. Vanhempainyhdistyksen tulee hankkia tilaisuuteen musiikin esittämisluvat Teostosta ja Gramexista.

Luokka on järjestämässä koulussa diskon hankkiakseen varoja luokkaretkeä varten. Tarvitaanko musiikin soittamiseen lupa?

Luokan järjestämä disko ei ole koulun järjestämä tilaisuus eikä kuntasopimus sen vuoksi kata musiikin esittämistä luokan järjestämässä tilaisuudessa. Luokan tulee hankkia musiikin esittämiseen lupa Gramexista ja Teostosta.

Saako koulun kevätjuhlissa heijastaa laulunsanat piirtoheittimellä, dokumenttikameralla tai videotykillä?

Koulujen kopiointiluvalla saa kopioida laulunsanoja myös piirtoheitinkalvolle. Nuottijulkaisuista saa kopioida enintään 10 sivua, muttei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa internetistä.

Laulun sanat voidaan heijastaa seinälle myös dokumenttikameralla.

Kopioston kopiointiluvalla voi myös skannata tai tallentaa laulunsanat PowerPoint-esitykseen, tietokoneen muistiin, muistitikulle tai vaikka dokumenttikameran muistiin. Kopioston luvalla voi myös esimerkiksi kirjoittaa laulunsanat tietokoneella yleisölle esitettäväksi videotykin avulla. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta saa täältä.

Saako cd-levyltä esittää musiikkia koulun aamunavauksessa, joka välitetään keskusradion kautta?

Kyllä saa. Koulun järjestämissä tilaisuuksissa, jotka liittyvät opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, voi esittää elävää musiikkia tai soittaa musiikkia äänitteeltä.

Oppilas haluaa liittää taustamusiikkia omaan diaesitykseensä, jota hän tekee projektityönä koulussa. Tarvitseeko hän siihen luvan?

Musiikin liittäminen PowerPoint-esityksen tai vastaavan taustalle on synkronointia, johon tarvitaan musiikin tekijöiltä erillinen lupa. Luvan voi hankkia Teostosta ja Gramexista.

Kuntien tekemä sopimus Gramexin ja Teoston kanssa voi kattaa myös musiikin tallentamisen oppilaiden tekemän videon tai muun esityksen taustamusiikiksi, kun esitystä käytetään vain opetuksen yhteydessä. Ota yhteyttä Gramexin ja Teoston asiakaspalveluun selvittääksesi, onko kuntasopimuksella sovittu musiikin tallentamisesta oman kuntasi oppilaitoksissa.

Vapaasti voi käyttää musiikkia, jonka suoja-aika on umpeutunut, tai jonka käytön oikeudenhaltija on sallinut esimerkiksi CC-lisenssillä. Myös kokonaan itse tehtyä musiikkia voi liittää oman videon taustalle.

Verkko opetuksessa

Voinko laittaa koulun kotisivuille oppilaiden ottamia valokuvia, tekemiä piirustuksia tai kirjoittamia tekstejä?

Oppilaalla on tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon, kuten piirustuksiin tai kirjallisiin opinnäytetöihin. Tällaisen teoksen käyttäminen esimerkiksi koulun kotisivuilla edellyttää oppilaan suostumusta. Jos oppilas on ala-ikäinen, lupa tulee hankkia hänen huoltajiltaan.

Saako internetiä selata oppitunnilla?

Saa. Internetiä voi selata ja verkkosisältöjä näyttää oppitunneilla esimerkiksi videotykin avulla, kunhan materiaalit näytetään suoraan nettisivuilta eikä esitettyä materiaalia tallenneta myöhempää esittämistä varten. Tämä ei koske näytelmä- ja elokuvateoksia, joiden esittämiseen opetustilanteissa tarvitaan aina lupa.

Voinko kopioida internetistä löytämäni kuvan tai lehtiartikkelin ja liittää sen PowerPoint-esitykseeni, jota käytän oppitunnilla?

Kopioston kopiointiluvalla voi kopioida internetistä kuvia tai tekstiä, kuten lehtiartikkeleita ja liittää ne osaksi opetuksessa käytettävää PowerPoint-esitystä.

Jos opettaja haluaisi perustaa luokalle oman blogin, jossa opettaja jakaisi valokuvia oppilaista ja oppilaiden tekemistä ryhmä- ja muita töistä, liittyisikö siihen mitään, mitä opettajan tulisi huomioida?

Oppilaiden teosten ja valokuvien käyttö ja jakaminen edellyttää oppilaan, ja alaikäisten osalta myös vanhempien, luvan. Tekijänoikeudet oppilaan luomaan teokseen kuuluvat aina oppilaalle.

Valokuva, jossa on tunnistettavia henkilöitä, on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilötieto, joten tunnistettavan henkilön kuvien jakamiseen tarvitaan myös kuvassa esiintyvän henkilön lupa. On lähtökohtaisesti suositeltavaa käyttää suljettua ryhmää, johon pääsy on vain luokan oppilailla ja heidän vanhemmillaan.

Verkkopalveluihin liittyy yleensä käyttöehdot, jotka on hyvä lukea läpi huolella ennen palvelun käyttöön ottoa. Palveluntarjoaja voi käyttöehdoissa esimerkiksi siirtää oikeuksia itselleen. Mikäli opettaja tallentaa palveluun oppilaiden töitä, tulee hänellä tällöin olla oikeus siirtää oppilaan oikeuksia kolmannelle taholle.

Voiko esitystaululle kopioida toisen tekemää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa?

Esimerkiksi internetsivuja tai dokumenttikameran kautta heijastettuja oppikirjan sivuja saa luokassa tarkastella interaktiivisella esitystaululla. Esitystaululla näytettyä aineistoa saa myös tallentaa esimerkiksi esitystaulun muistiin, tietokoneen muistiin tai muistitikulle sekä jakaa oppilaitoksen suljetun verkon kautta oppilaille Kopioston kopiointiluvalla lupaehtojen mukaisesti.

Tarvitaanko tekijänoikeuslupa, jos etäopetuksessa halutaan tallentaa tai välittää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa?

Oppitunnin tai luennon tallentamiseen ja välittämiseen etäopetuksessa tarvitaan opettajan tai luennoitsijan suostumus. Myös suullinen esitys, kuten luento tai esitelmä, voi saada tekijänoikeussuojaa ylittäessään teoskynnyksen eli ollessaan riittävän itsenäinen ja omaperäinen.

Opettajan oman esityksen lisäksi oppitunneilla käytetään paljon tekijänoikeuden suojaamia teoksia, kuten kuvia, oppikirjan sivuja tai lehtiartikkeleita. Kun oppitunti tallennetaan etäopetusta varten, myös nämä teokset näkyvät tallenteella. Teosten tallentamiseen osana etäopetusta tarvitaan kaikkien tallenteella näkyvien teosten oikeudenhaltijoiden lupa.

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa teosten tallentamisen etäopetuksessa ilman, että jokaiselta oikeudenhaltijalta täytyy erikseen pyytää lupa. Kopioston luvalla oppitunnin saa välittää oppilaitoksen suljetussa verkossa suorana tai tehdä siitä tallenteen, jonka oppilaat voivat katsoa myöhemmin oppilaitoksen sisäverkon kautta. Tallennetta ei saa Kopioston luvalla laittaa avoimeen verkkoon.

Ovatko koulujen sisäiset tietoverkot yksityisiä vai julkisia?

Koulujen sisäverkot ovat julkisia. Teosten tallentaminen ja välittäminen koulun sisäverkossa on kiellettyä ilman oikeudenhaltijan lupaa.

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa muun muassa oppituntien ja aineiston välittämisen oppilaitoksen suljetussa sisäverkossa. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta täältä.

Miten voin käyttää dokumenttikameraa oppitunnilla?

Dokumenttikameralla voi oppitunnilla näyttää kirjoja, lehtiä ja muita julkaisuja piirtoheittimen tapaan. Julkaisun voi heijastaa datatykillä oppilaiden katsottavaksi.

Näytettävää sivua ei saa kuitenkaan ilman lupaa tallentaa esimerkiksi kameran muistiin, muistitikulle tai tietokoneeseen. Kopioston kopiointiluvalla saa tallentaa tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa mm. dokumenttikameran muistiin, muistitikulle tai tietokoneelle. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta löydät täältä.

Ovatko oppilaitosten luvat voimassa myös kirjastossa?

Oppilaat tekevät projektityötä kirjaston työpajassa. Projektityöt halutaan julkaista kirjaston nettisivuilla. Oppilaitosten luvat eivät koske kirjaston toimintaa. Projektityön tekemiseen kirjastossa pätevät samat periaatteet kuin tekijänoikeudessa yleensä. Toisten teosten käyttämiseen omassa työssä tarvitaan tekijänoikeudenhaltijan lupa.

Projektityössä voidaan käyttää myös verkosta vapaasti löytyviä kuvia ja musiikkia tai tehdä kuvat ja musiikki itse. Jos kirjasto haluaa julkaista projektityön omilla nettisivuilla, tulee varmistaa, että projektityöntekijöillä ja kirjastolla on kaikki oikeudet projektityössä käytettyjen kuvien ja musiikin julkaisemiseen verkossa. Lisäksi kirjasto tarvitsee projektityön tekijöiden luvat projektityön julkaisemiseen verkossa. Alaikäisten lasten osalta tarvitaan myös huoltajien luvat.

Onko linkittäminen sallittua?

Hyperlinkittämisessä on kysymys siitä, että linkkiä klikkaamalla siirrytään suoraan toiselle internetsivulle. Linkittäminen on sallittua, jos linkitys tapahtuu siten, että käyttäjä huomaa selkeästi siirtymisen toiselle sivustolle ja linkittäminen on tehty muutoinkin hyvän tavan mukaisesti.

Onko teosten tallentaminen ja jakaminen suljetussa verkossa yksityistä käyttöä?

Kun julkaisee aineistoa verkossa, ei kyse ole enää tekijänoikeuslain tarkoittamasta yksityisestä käytöstä. Tekijänoikeudellisesti kyse on kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta, jotka molemmat kuuluvat tekijän yksinoikeuteen. Tämän vuoksi kopioimiseen ja julkaisemiseen tarvitaan oikeudenhaltijan lupa.

Miksi internetistä kopioidun aineiston käyttöön tarvitaan lupa?

Tekijänoikeuslaki koskee kaikkia teoksia, ilmaisu- ja julkaisutavasta riippumatta. Tästä syystä internetissä olevat teokset ovat samalla tavoin tekijänoikeuden suojaamia kuin muutkin.

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Tekijän yksinoikeus kattaa kaikki tekniset tavat ja menetelmät, joilla teosta voidaan kopioida. Kopioiminen tai lataaminen verkosta on eräs tapa valmistaa teoksesta kappaleita.

Tästä syystä myös internetissä olevien tekijänoikeudensuojaamien teosten käyttöön tarvitaan lupa. Joissakin tapauksissa tekijä on voinut antaa luvan intenetissä vapaasti saatavilla olevien teostensa käyttöön esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä. Tällöin teosta saa käyttää lisenssiehtojen mukaisesti.

Yleistä tekijänoikeudesta

Mitä ovat avoimet lisenssit, esimerkiksi CC-lisenssit?

Creative Commons on yksi lisenssivaihtoehto, jolla oikeudenhaltija on voinut sallia teoksensa käytön valitsemallaan tavalla. CC-lisenssi näkyy verkkosivustolla kuvakkeina, jotka osoittavat, miten teosta saa käyttää. Lisätietoa CC-lisenssistä löydät www.creativecommons.fi.

Mikä on copyright-merkki?

©-merkki on kansainvälinen symboli, jota käytetään tekijänoikeuden suojaamassa teoksessa tekijän tai tekijänoikeuden haltijan nimen edessä. Tekijänoikeusmerkkiä käyttämällä voidaan ilmoittaa, kenellä ovat teoksen tekijänoikeudet. Tekijänoikeuden syntyminen tai suojan saaminen ei kuitenkaan edellytä ©-merkin käyttämistä. Copyright tai ©-merkin puuttuminen teoksesta ei myöskään poista teostason yltävästä teoksesta tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeus syntyy ja suoja alkaa samalla, kun teos luodaan eikä mitään rekisteröintiä tai muuta toimenpidettä tarvita.

©-merkin käyttämisessä ei ole erityisiä vakiintuneita muotoja. Yleisimmin sitä käytetään muodossa Copyright © tekijän tai oikeudenhaltijan nimi ja ensimmäinen julkaisuvuosi. Copyright sanan voi myös jättää pois. Esimerkiksi © Kopiosto ry 2019.

Mitä tapahtuu, jos myy kopioituja cd-levyjä tai dvd-levyjä?

Kyseessä on tekijänoikeusloukkaus, josta voi seurata rangaistus- ja korvausvastuu.

Voiko toisen teoksesta tehdä muuntelemalla uuden teoksen?

Vapaasti muuntelemalla saa tehdä uuden teoksen ilman alkuperäisen tekijän suostumusta. On huomattava, että lopputuloksena täytyy syntyä uusi itsenäinen ja omaperäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen.

Voiko toisessa teoksessa olevia tietoa, ideaa ja periaatteita käyttää omassa teoksessa?

Tekijänoikeus ei suojaa teoksen tietosisältöä, ideoita eikä ajatuksia. Näitä voi hyödyntää oman tekstin kirjoittamisessa tai muun teoksen luomisessa.

Milloin teos on julkaistu ja milloin julkistettu?

Teos on julkaistu silloin, kun sen kappaleita on luvallisesti laitettu myyntiin tai muuten laillisesti levitetty yleisölle. Teos on puolestaan julkistettu silloin, kun se on luvallisesti saatettu yleisön saataville. Teos on esimerkiksi julkaistu, kun se tulee kirjakauppaan myyntiin. Teos puolestaan on julkistettu esimerkiksi, kun se laillisesti laitetaan verkkoon yleisön saataville tai kun taideteos julkistetaan.

Saako yksityiseen käyttöön kopioida elokuvia tai musiikkia?

Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten.

Oppilaitoksessa tapahtuva kopiointi opetuskäyttöä varten ei ole lain tarkoittamaa yksityistä käyttöä, joten siihen tarvitaan lupa.

Teoksen kopioiminen ja lataaminen internetiin ei ole yksityistä käyttöä ja myös siihen tarvitaan lupa, jos esimerkiksi haluaa laittaa omille kotisivuilleen toisen ottaman kuvan tai tekemän piirroksen.

Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?

Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuoden päättymisestä.

Yhteisteosten suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Esimerkiksi elokuvateoksen suoja-ajan päättyminen lasketaan viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai elokuvaa varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta.