Vad är öppna licenser, t.ex. CC-licenser?

Creative Commons är ett licensalternativ genom vilket en rättsinnehavare kan ha tillåtit vissa slag av användning av sitt verk. CC-licensen syns på webbplatser som symboler, som visar hur verket får användas.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä