Vad är CC-licenser?

Creative Commons är ett licenssystem som en upphovsman kan använda för att tillåta användning av sitt verk på det sätt hen vill. Creative Commons, alltså CC-licensen syns på webbplatser som symboler, som visar hur verket får användas. Mer information om CC-licenser: www.creativecommons.fi (på finska).

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä