Mitä ovat avoimet lisenssit, esimerkiksi CC-lisenssit?

Creative Commons on yksi lisenssivaihtoehto, jolla oikeudenhaltija on voinut sallia teoksensa käytön valitsemallaan tavalla. CC-lisenssi näkyy verkkosivustolla kuvakkeina, jotka osoittavat, miten teosta saa käyttää. Lisätietoa CC-lisenssistä löydät www.creativecommons.fi.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä