Vad är copyrightmärket?

©-märket är en internationell symbol som används framför upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom att använda upphovsrättsmärke kan man ange vem som äger upphovsrättigheterna till verket. Att upphovsrätt ska uppkomma eller att skyddet kan fås förutsätter emellertid inte att ©-märke används. Att copyright eller ©-märket saknas från verket tar inte bort upphovrättsskyddet från verket som når verkströskeln. Upphovsrätten uppkommer och skyddet börjar gälla samtidigt som verket skapas och någon registrering eller annan åtgärd behövs inte.

Det finns inga vedertagna former för användning av ©-märket. Den vanligaste formen för att använda märket är Copyright © upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens namn och det första utgivningsåret. Ordet copyright kan även utelämnas. Till exempel © Kopiosto rf 2023.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä