Vad är copyright-märket?

©-märket är en internationell symbol som används framför
upphovsmannens eller upphovsrättsinnehavarens
namn i ett verk som är upphovsrättsligt skyddat. Genom att använda
upphovsrättsmärke kan man ange vem som äger upphovsrättigheterna
till verket. Att upphovsrätt ska uppkomma eller att skyddet kan
fås förutsätter emellertid inte att ©-märke används. Att copyright
eller ©-märket saknas från verket tar inte bort upphovsrättsskyddet
från verket som når verkströskeln. Upphovsrätten uppkommer och
skyddet börjar gälla samtidigt som verket skapas och någon registrering
eller annan åtgärd behövs inte.

Det finns inga vedertagna former för användning av ©-märket. Den
vanligaste formen för att använda märket är Copyright © upphovsmannens
eller upphovsrättsinnehavarens namn och det första utgivningsåret.
Ordet copyright kan även utelämnas. Till exempel ©
Kopiosto rf 2020.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä