Mikä on copyright-merkki?

©-merkki on kansainvälinen symboli, jota käytetään tekijänoikeuden suojaamassa teoksessa tekijän tai tekijänoikeuden haltijan nimen edessä. Tekijänoikeusmerkkiä käyttämällä voidaan ilmoittaa, kenellä ovat teoksen tekijänoikeudet. Tekijänoikeuden syntyminen tai suojan saaminen ei kuitenkaan edellytä ©-merkin käyttämistä. Copyright tai ©-merkin puuttuminen teoksesta ei myöskään poista teostason yltävästä teoksesta tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeus syntyy ja suoja alkaa samalla, kun teos luodaan eikä mitään rekisteröintiä tai muuta toimenpidettä tarvita.

©-merkin käyttämisessä ei ole erityisiä vakiintuneita muotoja. Yleisimmin sitä käytetään muodossa Copyright © tekijän tai oikeudenhaltijan nimi ja ensimmäinen julkaisuvuosi. Copyright sanan voi myös jättää pois. Esimerkiksi © Kopiosto ry 2023.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä