Kan jag citera en annan persons text i min egen skrift?

Med stöd av upphovsrättslagen får man citera en annan persons text i den omfattning som motiveras av ändamålet förutsatt att information om upphovsmannen och källan är utmärkt enligt god sed. Citaträttens natur lämpar sig i allmänhet för att användas i vetenskapligt arbete, i samarbete med undervisning och när man kritiserar andra verk. Det är också möjligt att citera i andra sammanhang.

Det är enbart tillåtet att citera ett offentliggjort verk, det vill säga ett verk som upphovsmannen på ett eller annat sätt gjort tillgängligt för allmänheten. Citatet måste ha en saklig anknytning till den egna texten, där citatet används. Det ska alltså uppfylla den så kallade åberopandefunktionen.

Längden på citatet eller ”omfattning som motiveras av ändamålet” har inte definierats i lagen, utan det måste alltid avgöras från fall till fall. Man kan i allmänhet konstatera att ett citat inte kan vara särskilt långt, men inte heller så kort att det ger en felaktig uppfattning av verket som citeras.

När man citerar någon måste man komma ihåg att ange källan till citatet, dvs. oftast upphovsmannens namn och det verk som citatet hämtats ur.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä