Saako toisten kirjoittamaa tekstiä lainata omassa kirjoituksessa?

Tekijänoikeuslain nojalla saa toisen kirjoittamaa tekstiä lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun tekijä- ja lähdetiedot on merkitty hyvän tavan mukaisesti. Siteerausoikeuden luonteesta johtuen sitä käytetään yleisesti tieteellisessä työssä, opetuksen yhteydessä ja myös arvosteltaessa toisten teoksia. Myös muussa käytössä siteeraaminen on mahdollista.

Siteeraaminen on sallittua vain julkistetusta teoksesta eli teoksesta, jonka tekijä on jollakin tavalla saattanut yleisön saataville. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys omaan tekstiin, johon lainaus otetaan. Sen tulee siis täyttää niin sanottu vetoamisfunktio.

Sallitun siteerauksen pituutta eli ”tarkoituksen edellyttämää laajuutta” ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että siteeraus ei voi olla kovin pitkä, mutta toisaalta sitaatti ei saa myöskään olla niin lyhyt, että se antaa siteerattavasta teoksesta väärän käsityksen.

Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä