Kan jag få upphovsrätt för sådant innehåll (t.ex. egen föreställning), som jag har skapat med hjälp av artificiell intelligens?

Den gällande upphovsrättslagen innehåller ingen reglering som direkt rör artificiell intelligens, dvs. lagstiftningen ger än så länge inget entydig svar på denna fråga. Om upphovspersonen redigerar sitt producerade innehåll med hjälp av artificiell intelligens tillräckligt mycket även själv, kan innehållet bli tillräckligt självständigt och originellt, varvid innehållet får upphovsrättsskydd. Detta innebär i praktiken att man delvis kan dra nytta av artificiell intelligens i skapandet av innehåll, men för att få upphovsrättsskydd måste det slutliga innehållet i huvudsak vara skapat av människan själv. Man kan till exempel hämta idéer ur artificiell intelligens för utformningen av ett framförande eller en tabell, förutsatt att artificiell intelligens inte utgör största delen av det slutliga innehållet.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä