Voinko saada tekijänoikeuden sellaiseen sisältöön (esim. oma esitys), jonka olen luonut tekoälyn avulla?

Voimassa oleva tekijänoikeuslaki ei sisällä suoraan tekoälyä koskevaa sääntelyä, eli lainsäädäntö ei toistaiseksi tarjoa yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen. Mikäli tekijä muokkaa tekoälyn avulla tuottamaansa sisältöä riittävällä tavalla myös itse, voi sisällöstä muodostua riittävän itsenäinen ja omaperäinen, jolloin sisältö saa tekijänoikeussuojaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tekoälyä voi käyttää osin hyödyksi sisällön luomisessa, mutta tekijänoikeussuojaa saadakseen lopullisen sisällön tulee olla pääosin ihmisen itsensä luomaa. Esimerkiksi esityksen tai taulukon muotoiluun voi hakea ideoita tekoälyltä, kunhan tekoäly ei muodosta suurinta osaa lopullisesta sisällöstä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä