Får man visa YouTube-videon i undervisningen?

Upphovsrättslagen tillåter användning av sådana publicerade videor vars användningstillstånd inte alls finns till buds, eller inte är lättillgängliga, i illustrativt syfte inom undervisningen. Användningen ska vara begränsad en viss grupp personer i undervisningssituationen eller inom ett skyddat datanät.

YouTube-videor och andra webbvideor får därmed visas i undervisningen, om det kan motiveras med ett illustrativt syfte. Användning i illustrativt syfte inom undervisningen innebär användning av en del eller ett utdrag av ett verk. Vad beträffar väldigt korta och små verk kan de användas i sin helhet. I enlighet med beredningsarbetet för lagen är till exempel en kort reklam- eller webbvideo ofta en sådan enhetlig audiovisuell helhet som man kan motivera att visas i sin helhet i illustrativt syfte. Den ändamålsenliga omfattningen som tillåts av lagen måste dock alltid skilt bedömas från fall till fall.

På nätet finns flera videon vars användning i undervisningen är tillåten med CC, det vill säga Creative Commons-licensen. Sådana videor får användas i undervisningen i enlighet med villkoren för CC-licensen.

Man bör beakta att materialet på nätet eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. I regel är det inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet även om kravet på en laglig källa som ingår i upphovsrättslagen enbart berör framställandet av exemplar.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä