Får man visa YouTube-videor i undervisningen?

Det krävs i regel tillstånd för att visa webbvideor som YouTube-videor i undervisningen. Det finns dock många videor på nätet som kan användas i undervisning med tillåtelse t.ex. genom en Creative Commons-licens.

Man bör beakta att materialet på nätet eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. Det är inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä