Får man under skolans vårfest projicera sångtexten med en dokumentkamera eller videokanon?

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera sångtexter och projicera dem på till exempel festsalens vägg, en filmduk eller en skärm. Det är tillåtet att kopiera högst 10 sidor från en notpublikation och aldrig mer än hälften av hela publikationen. Med kopieringslicensen får man även kopiera och dela ut kopiorna av sångtexterna till deltagarna.

Med Kopiostos kopieringslicens kan man även kopiera, skanna eller lagra sångtexterna i en PowerPoint-presentation. Även om man själv skriver ner sångtexterna på en diapresentation eller motsvarande räknas som kopiering. Mer information om Kopiostos kopieringslicens får man här.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä