Får man under skolans vårfest projicera sångtexten med en oh-projektor, dokumentkamera eller videokanon?

Med skolornas kopieringslicens får man även fotokopiera sångtexter på en diafilm. Det är tillåtet att kopiera högst 10 sidor från en notpublikation och aldrig mer än hälften av hela publikationen.

Man kan även projicera sångtexten på väggen med en dokumentkamera. Med Kopiostos kopieringslicens får man skanna eller spara sångtexter till en PowerPoint-presentation, datorns minne, på en minnessticka eller t.ex. i dokumentkamerans minne. Med Kopiostos licens kan man också till exempel skriva sångtexten på en dator och visa den för publiken genom en videokanon. Mer information om Kopiostos kopieringslicens får man här.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä