Saako koulun kevätjuhlissa heijastaa laulunsanat piirtoheittimellä, dokumenttikameralla tai videotykillä?

Koulujen kopiointiluvalla saa kopioida laulunsanoja myös piirtoheitinkalvolle. Nuottijulkaisuista saa kopioida enintään 10 sivua, muttei kuitenkaan enempää kuin puolet julkaisusta. Kopiointiluvalla saa myös tulostaa internetistä.

Laulun sanat voidaan heijastaa seinälle myös dokumenttikameralla.

Kopioston kopiointiluvalla voi myös skannata tai tallentaa laulunsanat PowerPoint-esitykseen, tietokoneen muistiin, muistitikulle tai vaikka dokumenttikameran muistiin. Kopioston luvalla voi myös esimerkiksi kirjoittaa laulunsanat tietokoneella yleisölle esitettäväksi videotykin avulla. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta saa täältä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä