Får man bearbeta text eller bilder tagna från internet?

För att bearbeta ett verk krävs i regel tillstånd av upphovsmannen eller rättsinnehavaren. Upphovsmannen har rätt att bestämma om sitt verk i oförändrad eller förändrad form, som översättning eller bearbetning, i en annan text- eller konstgenre eller genom använda ett annat framställningssätt.

En bearbetning uppstår till exempel när man gör tillägg till eller beskär ett existerande verk eller gör andra ändringar. En bearbetning är till exempel ett nytt arrangemang av en symfoni, en sammanfattning av ett litterärt verk eller när en bok görs om till en film eller ett skådespel. Att göra en bearbetning förutsätter i allmänhet tillstånd av det ursprungliga verkets upphovsman.

Det krävs dock inget tillstånd ifall skyddstiden för originalverket – 70 år från slutet av den ursprungliga upphovsmannens dödsår – har gått ut eller ifall verket har publicerats till exempel med en Creative Commons-licens som tillåter bearbetning.

Med Kopiostos kopieringlicens får man bearbeta bilder och texter i vissa undervisning situationen. Med Kopiostos licens kan man lägga till betonande markeringar för att klargöra något, till exempel lägga till en pil eller rita en cirkel kring en detalj för att bättre åskådliggöra ämnet som undervisas. när man bearbetar materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter. Mera informationen om Kopiostos licens finns här.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä