Saako internetistä otettuja tekstejä tai kuvia muunnella?

Muunteluun tarvitaan tekijän tai oikeudenhaltijan pääsääntöisesti lupa. Tekijällä on oikeus määrätä teoksestaan muuttamattomana ja muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.

Muunnelma syntyy esimerkiksi, kun olemassa olevaan teokseen tehdään lisäyksiä, rajauksia tai muita muutoksia. Muunnelma on esimerkiksi sinfoniasta tehty uusi sovitus tai kirjallisen teoksen tiivistäminen tai kun kirjasta tehdään elokuva tai näytelmä. Muunnelman tekeminen edellyttää yleensä alkuperäisteoksen tekijän lupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos alkuperäisteoksen suoja-aika – 70 vuotta alkuperäisen tekijän kuolinvuoden päättymisestä – on kulunut umpeen tai jos teos on julkaistu esimerkiksi sellaisella Creative Commons -lisenssillä, joka sallii muuntelun.

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa kuvien ja tekstin muuntelun tietyissä opetustilanteissa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kopioston luvalla on myös mahdollista tehdä kuviin huomiomerkintöjä jonkin opetettavan asian havainnollistamiseksi, esimerkiksi ympyröidä tai osoittaa nuolella opetettava asia. Materiaalia muokattaessa tulee muistaa kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Lisätietoja Kopioston luvasta löydät täältä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä