Jos opettaja haluaisi perustaa luokalle oman blogin, jossa opettaja jakaisi valokuvia oppilaista ja oppilaiden tekemistä ryhmä- ja muita töistä, liittyisikö siihen mitään, mitä opettajan tulisi huomioida?

Oppilaiden teosten ja valokuvien käyttö ja jakaminen edellyttää oppilaan, ja alaikäisten osalta myös vanhempien, luvan. Tekijänoikeudet oppilaan luomaan teokseen kuuluvat aina oppilaalle.

Valokuva, jossa on tunnistettavia henkilöitä, on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilötieto, joten tunnistettavan henkilön kuvien jakamiseen tarvitaan myös kuvassa esiintyvän henkilön lupa. On lähtökohtaisesti suositeltavaa käyttää suljettua ryhmää, johon pääsy on vain luokan oppilailla ja heidän vanhemmillaan.

Verkkopalveluihin liittyy yleensä käyttöehdot, jotka on hyvä lukea läpi huolella ennen palvelun käyttöön ottoa. Palveluntarjoaja voi käyttöehdoissa esimerkiksi siirtää oikeuksia itselleen. Mikäli opettaja tallentaa palveluun oppilaiden töitä, tulee hänellä tällöin olla oikeus siirtää oppilaan oikeuksia kolmannelle taholle.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä