Tarvitaanko lupa, jos etäopetuksessa halutaan tallentaa tai välittää tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa?

Oppitunnin tai luennon tallentamiseen ja välittämiseen etäopetuksessa tarvitaan opettajan tai luennoitsijan suostumus. Myös suullinen esitys, kuten luento tai esitelmä, voi saada tekijänoikeussuojaa ylittäessään teoskynnyksen eli ollessaan riittävän itsenäinen ja omaperäinen.

Opettajan oman esityksen lisäksi oppitunneilla käytetään paljon tekijänoikeuden suojaamia teoksia, kuten kuvia, oppikirjan sivuja tai lehtiartikkeleita. Kun oppitunti tallennetaan etäopetusta varten, myös nämä teokset näkyvät tallenteella. Teosten tallentamiseen osana etäopetusta tarvitaan kaikkien tallenteella näkyvien teosten oikeudenhaltijoiden lupa. Opetuksessa tämä on sallittua Kopioston kopiointiluvalla.

Kopioston kopiointilupa mahdollistaa teosten tallentamisen etäopetuksessa ilman, että jokaiselta oikeudenhaltijalta täytyy erikseen pyytää lupa. Kopioston luvalla oppitunnin saa välittää oppilaitoksen suljetussa verkossa suorana tai tehdä siitä tallenteen, jonka oppilaat voivat katsoa myöhemmin oppilaitoksen sisäverkon kautta. Tallennetta ei saa Kopioston luvalla laittaa avoimeen verkkoon.

Sellaistakin aineistoa saa käyttää opetuksen havainnollistamiseen, jota Kopioston kopiointilupa tai joku muu käyttölupa ei mahdollista. Tekijänoikeuslaki sallii sellaisen julkistetun teoksen käytön opetuksen havainnollistamiseksi, mukaan lukien etäopetustilanteet, joiden käyttöön ei ole saatavilla tai tarjolla käyttölupaa.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä