Tekijänoikeus­järjestöt

Aina ei ole tarkoituksenmukaista sopia jokaisesta teoksen käytöstä erikseen. Tekijänoikeuden haltijat ovatkin perustaneet organisaatioita, tekijänoikeusjärjestöjä, valvomaan etujaan ja myöntämään käyttölupia tietyissä tilanteissa.

Tekijänoikeusjärjestöjen toiminta pohjautuu tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden antamiin valtakirjoihin tai asiakassopimuksiin, joilla oikeudenhaltijat siirtävät oikeuksiaan järjestön hallinnoitaviksi ja valvottaviksi. Järjestöt myöntävät lupia teosten käyttöön, perivät käyttämisestä korvaukset ja tilittävät ne oikeudenhaltijoille saatujen käyttöraporttien tai tutkimusten perusteella.

Teosten käyttäjien näkökulmasta tekijänoikeusjärjestöt helpottavat ja yksinkertaistavat oikeuksien hankintaa sekä korvausten maksamista kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenhaltijoille.

Tekijänoikeusjärjestöjä ovat

Audiovisual Producers Finland – APFI valvoo audiovisuaalisten tuottajien oikeuksia ja myöntää lupia kotimaisten elokuvien julkiseen esittämiseen.

AVATE on näyttelijöiden, elokuvaohjaajien ja käsikirjoittajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. AVATE valvoo jäsentensä ammatillisia, tekijänoikeudellisia, taloudellisia ja taiteellisia etuja.

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex myöntää lupia äänitemusiikin käyttöön, tallentamiseen ja julkiseen esittämiseen.

Kopiosto on tekijöiden, esittäjien ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin kuten tv-ohjelmien tallentamiseen ja televisiolähetysten edelleen lähettämiseen.

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto valvoo kuvataiteilijoiden oikeuksia ja myöntää käyttölupia kuvataideteosten käyttöön.

Sanasto on kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö. Sanasto myöntää lupia kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen sekä käyttöön televisiossa ja radiossa.

Teosto valvoo säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksia ja myöntää käyttölupia musiikin julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen äänitteille.

Tekijänoikeusjärjestöt helpottavat teosten käyttöä ja jakavat korvauksia oikeudenomistajille.