Saavutettavuus kopiraittila.fi-sivustolla

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan. 

Kopiraittila.fi -verkkopalvelu on Kopioston tuottama pelillinen materiaalikokonaisuus tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Se on suunnattu eri koulutusasteille ja ikäryhmille ja se tarjoaa tietoa tekijänoikeudesta. 

Tämä saavutettavuusseloste on tehty 1.2.2020. Se kertoo, kuinka hyvin Kopiraittila.fi-sivusto vastaa saavutettavuuden määrittelyyn käytettäviä kriteerejä. Kriteerit on määritelty Verkkosivun saavutettavuusohjeissa (Web Content Accessibility Guidelines eli WCAG). WCAG-ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että myös eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja. Vaatimustenmukaisuutta arvioidaan ja määritellään kolmella tasolla: Taso A, Taso AA ja Taso AAA.

Kopiraittila.fi -verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja.

  • Sivuston käytettävyydessä sekä visuaalisessa suunnittelussa ja toteutuksessa on lähtökohtaisesti huomioitu selkeys sekä riittävä graafinen kontrasti.
  • kopiraittila.fi perustuu visuaalisille kokemuksille ja elämyksille, jolloin saavutettavuudessa on huomioitu ruudunlukuohjelman toimivuus, mutta esimerkiksi näkövammaisille tarkoitettuja tekstivastineita kuville ja videoille ei ole tuotettu.
  • Sivusto on käytettävissä tabletilla, tietokoneella ja älypuhelimella. 
  • Sivustolla voi navigoida näppäimistöä käyttäen.

Yhteensopivuus selainten ja avustavien tekniikoiden kanssa

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Safari

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien avustavien tekniikoiden kanssa:

  • Screen reader

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Pelit:

Kopiraittila.fi-verkkosivusto sisältää pelejä, joiden tarkoitus on syventää ymmärtämystä tekijänoikeuksista. Pelit eivät tekniikaltaan ole saavutettavia. Kaikki pelien sisältämä tieto on esitetty sivustolla myös saavutettavina tekstitiedostoina.

Kuvat:

Osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus. Infograafeissa tekstikuvaus pääsääntöisesti kuitenkin on.

Otsikkotasot:

Muistilistoissa listan sisäiset otsikkotasot eivät vastaa h1, h2, h3 ja h4 -otsikoiden järjestyksiä.

Yhteystiedot
Kopiosto, neuvonta [at] kopiosto.fi