5.6.2024

En studerande har inte skrivit sin uppsats i modersmål, men hittar en bra text på nätet. Hen kopierar texten och lämnar in den i sitt eget namn.

Tillbaka