5.6.2024

Några studerande har ett band och skriver sina egna låtar. En av bandmedlemmarna upptäcker att ett annat band har gjort en egen version av deras låt och framför den som sin egen. Är detta tillåtet?

Tillbaka