5.6.2024

En studerande gör text och bilder till en broschyr åt Företag A. Företag A bestämmer sig för att förkorta texten och redigera bilderna utan att fråga den studerande.

Tillbaka