5.6.2024

En studerande gör ett bildkollage där hen kombinerar bilder som hen tagit själv och bilder som hen hittat på internet.

Tillbaka