5.6.2024

En studerande får låna ett datorspel av sin vän, som hen inte ännu själv äger. Hen bestämmer sig för att kopiera det åt sig själv.

Tillbaka