5.6.2024

Tre myndiga studerande gör ett konstverk tillsammans under bildkonstlektionen. Skolan vill publicera arbetet i sin väggkalender. De studerandes föräldrar har tillåtit att skolarbeten publiceras.

Tillbaka