7.4.2020

Naturen omkring oss – ett internationellt eTwinning-projekt

I projektarbetet lär eleverna sig om upphovsrätter och tillämpningen av dem i sin egen produktion. Naturen omkring oss är ett projekt där två skolor (en utländsk) under läsåret presenterar för varandra vad som händer i naturen i deras omgivning.

Projektet anknyter till mångsidigt kunnande (K2, K4, K5). I projektet kan man samarbete över ämnesgränserna, till exempel mellan omgivningslära, modersmål, bildkonst och främmande språk.

Lärarens anvisningar hittar du här.

För vem: lågstadiet

Tillbaka