7.4.2020

Musikaluppgift

I musikalspelet gör eleverna en musikal. Vilka upphovsrättsfrågor måste beaktas? I spelet träffar man på situationer som har att göra med upphovsrättigheterna. Utgående från de val du gör får du veta om musikalen är en framgång eller en total flopp.

Musikalspelet hittas i Kopiraittilas grundskolas klassrum för årskurs 8–9.

För vem: högstadiet

Tillbaka