7.4.2020

Klassrum för årskurs 1–2

I klassrummet för årskurs 1–2 kombinerar eleverna verk och upphovsman i ett roligt minnesspel och letar efter ©-märken. Bakom de gungande föremålen finns uppgifter med temat Jag som upphovsman.

Röra sig till Kopiraittila skola.

För vem: Årskurser 1–2, till tillämpbara delar förskolan

Tillbaka