7.4.2020

Intervjuer och samtal med upphovsmän

Vilken nytta har upphovsmännen, konsumenterna och samhället av upphovsrätten? I Kopiraittila kan du hitta tre videor där upphovsmän intervjuas, i vilka Ernest Lawson, Salla Simukka, Marja Lappalainen och Jarkko Vehniäinen berättar vad upphovsrättigheterna betyder för dem. Titta tillsammans på en eller flera videor och diskutera ämnet tillsammans. Lärande kan också skriva en text, essä eller fast en raplåt om ämnet.

Samtalsfrågor och material för lärare finns här.

Videorna hittas i Videorummet och på Videomaterial-sidan.

För vem: högstadiet, gymnasiet, yrkesutbildning

Tillbaka